Главная Новости

Карта Свердловской области

Опубликовано: 01.04.2021

Карта Свердловской области

Подробная карта Свердловской области:

Природа края – главная достопримечательность области, потому как природные памятники Свердловской области являются уникальными и непревзойденными. Самоцветная уральская полоса – главный из них. Это красивейшее место, где находится крупнейшие залежи драгоценных камней, перейдите сюда https://www.tourister.ru/world/europe/russia/region/sverdlovskaya_oblast/map. Изумруды, топазы, ценные минералы – все это добывается в этом регионе. Там же с 1993 года открыт и музей драгоценных камней специально для туристов.

«Оленьи ручьи» - это еще один памятник природы, являющийся вторым по посещаемости местом в Свердловской области. Это не просто заповедник, это настоящий музей под открытым небом, в котором собрано около полусотни изысканных скульптур, наиболее символичным из которых является скульптура Ангела в самом центре парка. Аналогичные монументы ангелов есть во многих других российских городах. Они не просто служат украшением, но прежде всего являются символом мира и любви.

Карта Свердловской области

Свердловская область находится в Уральском Федеральном округе с административным центром в Екатеринбурге. Этот центр был основан в 1723 году, со строительства казенного завода по выплавке металла на реке Исети. Свердловская область была образована в 1934 году.

Шигирский идол, которому 12  500  лет, является самым древним произведением ритуального искусства. Отыскать другие произведения помешало только гниение древесины.

Самая древняя в  мире деревянная скульптура  — трехметровый тотемный столб  — возвышается над  другими экспонатами в  тихом зале скромного российского музея, находящегося в  Уральских горах недалеко от  границы с  Сибирью, смотрите https://www.tourister.ru/world/europe/russia/region/sverdlovskaya_oblast/map. Такой  же загадочный, как  и  огромные каменные фигуры на  острове Пасхи, Шигирский идол, а  именно так называют эту скульптуру, стал олицетворением неспокойных духов. Он  ошеломляет и  озадачивает современного созерцателя.

Карта Свердловской области

Эту реликвию, а  точнее, ее  остатки, в  1890 году нашли в  торфянике золотоискатели. Фигура вырезана из  огромного ствола свежесрубленной лиственницы. На  ней есть множество геометрических узоров (зигзаги, насечки, рыбьи скелеты) и  восемь человеческих лиц, которые как-то не  по-доброму смотрят на  посетителя с  лицевой и  задней части фигуры.

uk

Детальна карта Свердловської області:

Природа краю - головна визначна пам'ятка області, тому як природні пам'ятники Свердловської області є унікальними і неперевершеними. Самоцвітна уральська смуга - головний з них. Це красиве місце, де знаходиться найбільші поклади дорогоцінних каменів, перейдіть сюди https://www.tourister.ru/world/europe/russia/region/sverdlovskaya_oblast/map. Смарагди, топази, цінні мінерали - все це здобувається в цьому регіоні. Там же з 1993 року відкрито і музей дорогоцінного каміння спеціально для туристів.

«Оленячі струмки» - це ще один пам'ятник природи, який є другим за відвідуваності місцем в Свердловській області. Це не просто заповідник, це справжній музей під відкритим небом, в якому зібрано близько півсотні вишуканих скульптур, найбільш символічним з яких є скульптура Ангела в самому центрі парку. Аналогічні монументи ангелів є в багатьох інших російських містах. Вони не просто служать прикрасою, але перш за все є символом миру і любові.

Свердловська область знаходиться в Уральському Федеральному окрузі з адміністративним центром в Єкатеринбурзі. Цей центр був заснований в 1723 році, з будівництва казенного заводу з виплавки металу на річці Исети. Свердловська область була утворена в 1934 році.

Шігірском ідол, якому 12 500 років, є найдавнішим твором ритуального мистецтва. Відшукати інші твори завадило тільки гниття деревини.

Найдавніша в світі дерев'яна скульптура - триметровий тотемний стовп - височить над іншими експонатами в тихому залі скромного російського музею, що знаходиться в Уральських горах недалеко від кордону з Сибіром, дивіться https://www.tourister.ru/ world / europe / russia / region / sverdlovskaya_oblast / map. Такий же загадковий, як і величезні кам'яні фігури на острові Пасхи, Шігірском ідол, а саме так називають цю скульптуру, став уособленням неспокійних духів. Він приголомшує і спантеличує сучасного глядача.

Цю реліквію, а точніше, її залишки, в 1890 році знайшли в торфовищі золотошукачі. Фігура вирізана з величезного стовбура свежесрубленной модрини. На ній є безліч геометричних візерунків (зигзаги, насічки, риб'ячі скелети) і вісім людських осіб, які якось не по-доброму дивляться на відвідувача з лицьової і задньої частини фігури.

видео Карта Свердловской области | видеo Кaртa Свердлoвскoй oблaсти
Опубликовано: 01.04.2021 | Исправлено: 01.04.2021Хизов Колос Эдуардович, Литва
02.05.2021 в 20:49
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, składający się z Ministerstw, depamentów i urzędów. Na czele rządu stoi губернатор, będący zarazem szefem obwodu. Obecnie (с 1995 г.) funkcję tę sprawuje Эдуард Россиэль z партии Джедна Рося .
Papaetnov Charlz Ivanovich
02.05.2021 в 02:49
Obwód swierdłowski, podobnie jak inne części Federacji Rosyjskiej, posiada dość duży zakres autonomii w sprawach lokalnych. Kwestie lokalnego ustroju Reguje Statut obwodu swierdłowskiego с 1994 года.
Петрышов Корк Палыч (Россия)
01.05.2021 в 08:49
Największe miasta i osiedla typu miejskiego :
(powyżej 15 tys. mieszkańców; stan na 1 stycznia 2006)
Na terenie obwodu swierdłowskiego znajduje się 47 miast или 99 osiedli typu miejskiego, a także 1886 większych i mniejszych wsi.
Бекзат, Черноголовка (Россия)
29.04.2021 в 20:49
Zdecydowana większość ludności wyznaje prawosławie. По окресии ateizacji w czasach ZSRR pozostała także duża liczba niewierzących. W regionie istnieje niespełna 5% mniejszość muzułmańska (złożona głównie z Tatarów ), ponadto żyją tutaj niewielkie grupy wyznawców innych религии, m.in. katolików, a także wyznawców nowych wyznań религиозный, wywodzących się z tradycji protestanckiej.
Маврикий
29.04.2021 в 02:49
Na terenie obwodu swierdłowskiego mieszka 4.399.700 osób (2007). Liczba ta w ostatnich latach spada - jeszcze w 2002 populacja regionu wynosiła 4.486.214 osób. Niemal 88% ludności (3.943.529 osób w 2002) zamieszkuje w miastach, a 12% (542.685 osób; 2002) - na wsiach. Около 30% całej populacji obwodu zamieszkuje w jego stolicy - Jekaterynburgu (będącym 5. pod względem liczby mieszkańców miastem Rosji).
Ravshan (Нидерланды (Голландия))
28.04.2021 в 08:49
Pierwotną roślinność obwodu swierdłowskiego stanowią lasy iglaste i mieszane. W lasach tych żyją m.in. - ze ssaków : куны, норки, wiewiórki, lisy, zające, jelenie, liczne gryzonie итд., z ptaków - нп. dzięcioły, gile, jarząbki itp. W zbiornikach wodnych żyje wiele gatunków ryb.

Все комментарии
Карта
rss